Jump to content

Hallo allemaal


scumari
 Share

Recommended Posts

Ik ben Rick, uit '61, wonend nabij Amsterdam. Mijn TDM 850 4TX uit '96 heb ik nu zo'n 12 jaar, met bijna 100k op de klok.

Hiervoor had ik een CB750 Four. De TDM is een echte Adventure bike en zo style ik hem ook.

Mistlampen, navigatie, USB en Car sockets, volledige kofferset, tankhoes , handvat verwarming, het wordt nog eens wat.¬†ūüėĀ

Onderhoud doe ik zelf, laatst nieuwe banden gemonteerd (met hulp).

Binnekort ga ik aan de gang met Iridium bougies, lijkt me een hele verbetering na het lezen van ervaringen hier (bedankt allemaal).

Hier in de familie wordt hij "Het Beest" genoemd, heel toepasselijk..............

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 weeks later...

Nog nooit iets over gehoord, dashcams, helmcams, sommige verzekeringen raden het zelfs aan.

In Frankrijk zal het wel verboden zijn, maar daar wil ik toch niet heen. 
De camera's zijn puur voor de omgeving, impressie, niet voor het verkeer.

Link to comment
Share on other sites

22 uur geleden zei scumari:

Nog nooit iets over gehoord, dashcams, helmcams, sommige verzekeringen raden het zelfs aan.

In Frankrijk zal het wel verboden zijn, maar daar wil ik toch niet heen. 
De camera's zijn puur voor de omgeving, impressie, niet voor het verkeer.

Misschien heb ik het dan verkeerd gehoord ergens. Maar dacht dat dit te maken had met privacy en portretrechten die hier in Nederland en Duitsland gelden. Vandaar mijn vraag hierover. 

Link to comment
Share on other sites

Op 7/27/2022 om 9:22 PM zei Riksgewijs:

Misschien heb ik het dan verkeerd gehoord ergens. Maar dacht dat dit te maken had met privacy en portretrechten die hier in Nederland en Duitsland gelden. Vandaar mijn vraag hierover. 

Maak je je dasr nog druk over?

er hange tegenwoordig overal cameras, en iedereen heeft zn smartphone bij de hand. Hoezo privacyūü§£

Link to comment
Share on other sites

Meestal is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van een dashcam verbiedt of toestaat. Maar het gebruik van een dashcam kan vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten problematisch zijn. Met een dashcam worden beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (bijvoorbeeld via de kentekenplaat) kunnen worden ge√Įdentificeerd. Het -zonder toestemming van de gefilmde personen-¬†publiceren van deze opnames is meestal niet toegestaan.¬†

Daarnaast geldt dat de dashcam zo moet worden aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. De bestuurder mag niet worden afgeleid door het gebruik van de dashcam. In veel landen mag de camera tijdens het rijden niet bediend worden. Staat jouw land er niet tussen dan is er helaas geen verdere informatie beschikbaar.

Land Toegestaan? Gebruik als bewijs Aanvullende opmerkingen

Belgi√ę

 • Toegestaan
 • Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.
 • Voor de rechtsgeldigheid van de opname¬†moeten gefilmde personen direct na een ongeval op de hoogte worden gebracht dat opname¬†wordt gebruikt in een procedure. Zodra duidelijk is dat beelden niet meer nodig zijn moeten deze worden verwijderd.¬†
 • Publicatie is niet toegestaan als iemand direct of indirect (via bijvoorbeeld het kenteken) kan worden ge√Įdentificeerd.
 • Het zonder uitdrukkelijke toestemming van gefilmde personen is het verspreiden of publiceren van beelden verboden.
 • Aanbevolen wordt beelden zo snel mogelijk te verwijderen, zodra duidelijk is dat beelden niet meer nodig zijn.

Denemarken

 • Toegestaan
 • De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure
 • Het is aan de rechter om te bepalen in hoevere de beelden meewegen als bewijs
 • Er moet rekening gehouden worden met privacywetgeving.
 • Publicatie is niet toegestaan als iemand direct of indirect (via bijvoorbeeld het kenteken) kan worden ge√Įdentificeerd.
 • De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming¬†te filmen op priv√© terreinen.

Duitsland

 • Ten zeerste afgeraden
 • In uitzonderlijke gevallen kan een rechter toestemming geven voor het gebruik van beelden.¬†
 • De rechter maakt een afweging van belangen.
 • De Duitse rechter heeft een uitspraak gedaan over het gebruik van dashcams. Hieruit blijkt dat het gebruik van een dashcam/publiceren van de beelden is niet toegestaan vanwege privacyschending en dat een boete wordt opgelegd.
 • Niemand mag tegen zijn wil worden gefilmd.
 • Je kan niet voldoen aan de informatieverplichting jegens geregistreede personen dit wordt gezien als overtreding van de AVG

Groot-Brittanni√ꬆen Noord-Ierland

 • Toegestaan
 • Beelden mogen worden gebruikt
 • Verschillende regionale politiediensten hebben speciale websites opgezet voor eigenaren om videobewijs in te dienen en het 'National Dashcam Safety Portal', opgezet door een van de grootste leveranciers, fungeert als een hub voor dergelijk bewijsmateriaal.

   

 • De dashcam mag niet afleiden en mag het zicht niet belemmeren.¬†In de¬†wegcode staat¬†dat obstakels niet meer dan 40 mm in het gebied mogen zijn dat door de ruitenwisserbladen wordt geveegd.
 • De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij publiceren van beelden.
 • Privacywetgeving moet worden gerespecteerd wanneer iemand anders dan de bestuurder de auto gebruikt, vooral als de dashcam audio of video van het interieur van het voertuig opneemt.

Finland

 • Niet verboden
 • De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.
 • Finse verzekeringsmaatschappijen willen graag meer informatie om vandalisme te onderzoeken.
 • Het verspreiden of publiceren van de beelden is¬†verboden en strafbaar als dit kan leiden tot een schending van de privacy van de gefilmde personen.
 • Camerasurveillance mag niet worden uitgevoerd zonder geldige reden. Als de dashcam alleen gata filmen bij een aanrijding dan is dit wel toegestaan, continu filmen niet.
 • Geen enkel technisch apparaat of systeem mag tijdens het rijden in een voertuig of tram zodanig worden gebruikt dat het gebruik ervan het rijden hindert of in gevaar brengt.

Frankrijk

 • Niet verboden
 • De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.
 • De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van de beelden.

Hongarije

 • Toegestaan
 • De rechtbank kan opnames van een dashcam als bewijs accepteren, maar opnames moeten doelgericht zijn en moeten in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel
 • Het publiceren van de beelden¬†is alleen toegestaan als de beelden zijn geanonimiseerd i.v.m. wetgeving met betrekking tot databeveiliging en privacywetgeving (AVG).
 • Beelden moeten worden bescherm tegen onbevoegde toegang door derden.

Itali√ę

 • Toegestaan
 • Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.
 • privacywetgeving moet worden gerespecteerd (d.w.z. gebruik moet priv√© zijn, commercieel gebruik van video is verboden, opgenomen beelden mogen niet breed worden verspreid¬†
 • Ook kentekenplaten worden gezien als privacy gevoelig en mogen dus niet zonder toestemming gepubliceerd worden.
 • De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren.

Kroati√ę

 • Niet verboden
 • Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.
 • Er is geen specifieke wetgeving over dashcams
 • Er moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving.
 • Het maken van filmopnames kan verboden zijn zoals bijvoorbeeld bij grensovergangen.

Luxemburg

 • Verboden
 • Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.
 • Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs. Deze worden zelden toegelaten
 • permanente registratie en het gebruik van opgenomen beelden moet voldoen aan de AVG-wetgeving
 • Je mag wel een dashcam meenemen maar¬†niet gebruiken.

Nederland

 • Toegestaan
 • Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.
 • Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy. Publicatie kan verboden zijn als personen zijn te identificeren.

Noorwegen

 • Toegestaan
 • De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.
 • Het is niet toegestaan de beelden te delen via social media.

Oostenrijk

 • Verboden
 • Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure.
 • Let op: je kunt een boete krijgen omdat je hebt gefilmd met een dashcam.
 • In een strafproces kunnen de opnames worden gebruikt als er geen overtreding van de gegevensbeschermingsregels is.
 • Er geldt¬†een algemeen verbod op het zonder toestemming filmen van personen in¬†openbare ruimten. Dit verbod geldt ook voor dashcamopnames.
 • Het gebruik van dashcam-opnames is alleen toegestaan bij priv√©gebruik.

Polen

 • Toegestaan
 • Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.
 • Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy.

Portugal

 • Verboden
 • In principe mogen beelden verkregen van dashcams, aangezien deze niet legaal zijn verkregen, niet als bewijs worden gebruikt. In bepaalde gevallen kan de rechter echter kiezen of ze in aanmerking kunnen worden genomen.
 • Wet nr. 58/2019, van 8 augustus: Artikel 19/2 bepaalt dat camera's niet mogen worden gebruikt om openbare wegen te filmen. Ook de nationale privacyautoriteit heeft dit verbod in 2019 verduidelijkt.

Sloveni√ę

 • Toegstaan
 • De opnames mogen worden gebruikt in offici√ęle procedures, maar de regels van elke offici√ęle procedure zijn van toepassing. De opnames zijn meer bruikbaar ter verduidelijking dan als bewijs. Het is aan de rechter om te beslissen of afbeeldingen al dan niet als bewijs worden toegelaten
 • Het is niet toegestaan beelden te publiceren, die te herleiden zijn tot personen ook niet via de kentekenplaat, tenzij er toestemming door de betrokkenen is gegeven.
 • De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren.

Spanje

 • Toegestaan
 • Autoriteiten beslissen of de beelden kunnen worden gebruikt om bewijs te leveren in het geval van een incident.
 • Er mag niet zomaar gefilmd worden in openbare ruimte.
 • Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming is het illegaal om afbeeldingen met gezichten of kentekenplaten te delen zonder toestemming.
 • Ieder scherm (behalve navigatie)¬†dat de bestuurder zou kunnen afleiden is verboden. Dit geldt dus ook voor de dashcam. Hij¬†mag het zicht niet belemmeren en mag niet bediend worden tijdens het rijden.
 • Er gelden specifieke regels m.b.t. databeveiliging.
 • Er is toestemming nodig van inzittenden.

Tsjechi√ę

 • Toegestaan
 • Het beeldmateriaal wordt gezien als indirect bewijs.
 • Beelden van de camera's kunnen ondersteunend bewijs zijn voor zowel politieonderzoeken als gerechtelijke procedures. Het gebruik ervan als bewijs in deze onderhandelingen wordt beslist door de politie en de rechtbank.
 • De dashcam mag het zicht niet belemmeren.
 • Het is niet toegestaan beelden te publiceren, die te herleiden zijn tot personen ook niet via de kentekenplaat, tenzij er toestemming door de betrokkenen is gegeven.

Zwitserland

 • Ten zeerste afgeraden
 • Strafzaak : alleen bij ernstige verkeersovertredingen. Buiten deze gevallen kunnen dashcambeelden niet worden gebruikt door strafrechtelijke autoriteiten om verkeersovertredingen te bestraffen.
 • Burgerlijke rechtzaak: de opnames van een dashcam kunnen als bewijs worden aanvaard.
 • Het apparaat is legaal, het gebruik ervan kan niet worden beboet door de politie MAAR het permanent filmen van de openbare ruimte is in feite een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming/privacy. Volgens de Zwitserse commissaris voor gegevensbescherming zijn alleen dashcams die alleen filmen/opnames maken na een incident (impact, aanzienlijke versnelling/vertraging) en andere gegevens overschrijven in overeenstemming met de privacyregels.
 • De dashcam mag alleen op het dashboard of windscherm en mag het zicht daarbij niet belemmeren.
 • De dashcam mag niet bediend worden tijdens het rijden.
 • Publicatie van beelden valt onder de privacywetgeving. En mag niet zonder toestemming als personen of kentekenplaten herkenbaar in beeld zijn.

Zweden

 • Toegestaan
 • Geen informatie beschikbaar.
 • De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van beelden.
 • Gemaakte opnames¬†moeten continu overschreven worden.
Link to comment
Share on other sites

13 uur geleden zei harrrumpie:

Maak je je dasr nog druk over?

er hange tegenwoordig overal cameras, en iedereen heeft zn smartphone bij de hand. Hoezo privacyūü§£

Eigenlijk wel een beetje omdat ik een boete hiervoor toch wel jammer vind. Meer als dat was het niet. 

Heb er zelf ook aan zitten denken zo nu en dan. Zo ook voor in de auto. Dit om bewijs te hebben. Zo heb ik zelf een boete gekregen voor door het rood rijden met de auto. De boete is gekomen door een stukje zelf behoud. De achteropkomende auto reed zo hard door dat als ik geen gas gegeven had en schuin naar voren gereden had. De achter opkomende auto mij echt hard geraakt had. Hij stond met piepende banden naast mij stil. Gelukkig na 20.00 uur waardoor er geen stromen verkeer was. Toch wel een boete. Zo ook op de foto. Echter beroep heeft niets uitgehaald destijds helaas. Te weinig materiaal en getuige was er ook maar onvoldoende. Met een set camera's had ik bewijsvoering gehad. 

 

@Japie

Mooie opsomming van de regels. Daar heb ik wat aan. Dank hiervoor. 

Link to comment
Share on other sites

@JapieZeg, had jij tijdens het Hemelvaart weekend niet iets voorop de kuip zitten dat nogal wat uiterlijke gelijkenis vertoonde met een GoPro? (inclusief remote)

Was zeker een dummy want beelden ervan heb ik nooit terug gezien en volgens het overzicht hierboven zijn ze in Duitsland en Luxemburg niet echt gecharmeerd van GoPro achtigen .....¬† ¬†ūüėúūüėúūüėú

Edited by M-thing
Link to comment
Share on other sites

Hallo allemaal,

 

Even een kleine update.

Heb enige weken geleden mijn zadel laten aanpassen en iets laten verhogen.

Had altijd na ongeveer 1.5 uur rijden, last van mijn rug.

Met dit zadel is dat een stuk minder.

Een deel van de oplossing ligt in de anti-slip laag in het zitvlak.

Ook het stuit kussen is prima zitten.

Dit worden weer heerlijke kilometers.

 

Groetjes, Rick  

20220728_190048.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information