Jump to content
Prop-er

Missen jullie de tienklepper ook zo?

Recommended Posts

De Tienklepper was in de beginjaren (bijna 25 jaar geleden dus) een blad met informatie voor leden en een aantal redactionele artikelen.  Door de ontwikkeling van internet en het forum was het belang van de Tienklepper op een gegeven moment niet meer zo groot.  De papieren versie is een jaar of acht? geleden voor het laatst verschenen. Daarna is het meer de digitale nieuwsbrief van het bestuur geweest. Door alle wisselingen in het bestuur is de continuïteit wat in het gedrag geraakt, denk ik. Het feit dat er op dit moment nog maar drie bestuursleden zijn, helpt ook niet. 

Het bestuur heeft wat hulp (nodig om een aantal dingen vlot te trekken en te bezien wat er met de Tienklepper moet gebeuren. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Onder het vorige bestuur olv Jan Mulder zijn de laatste 10 Kleppers met inhoud verschenen. 

Daarvoor werd het ook wel eens overgeslagen.. 

Voordeel van de 10 Klepper is dat deze ook bij leden die het forum niet volgen binnenkomt per mail. 

Dus wel een belangrijk orgaan!

 

Groet Pieter

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 uur geleden zei Prop-er:

Aan de hoeveelheid aangeboden kopij kan het in ieder geval niet liggen

Ik dit een beetje ironisch bedoeld, of was er echt voldoende en ook relevante kopij?

 

In het laatste geval lijkt het me niet te ingewikkeld om een digitale uitgave te maken, die met enige regelmaat uitkomt. 

Dat hoeft geen bestuurlijke taak te zijn, redactionele taken kunnen worden uitbesteed aan een twee of driekoppige redactie die -onder bestuurlijke verantwoordelijkheid  - belast wordt met de vormgeving,  inhoud en verspreiding van het bulletin. Daar zou ik best aan willen meewerken, mits het geen avonden vergaderen vergt. Digitaal op afstand is veel effectiever. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb uitgebreide verslagen geschreven van vrijwel alle evenementen. 
Je hoopt dan ook ergens dat iemand die moeite beloond met het uitgeven van ons clubblaadje. 

Ik heb zelfs daar hulp bij aangeboden.

Krijg geen reactie van het bestuur. 

 

Voortaan maar geen verslagjes meer dan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minuten geleden zei Prop-er:

Ik heb uitgebreide verslagen geschreven van vrijwel alle evenementen. 
Je hoopt dan ook ergens dat iemand die moeite beloond met het uitgeven van ons clubblaadje. 

Ik heb zelfs daar hulp bij aangeboden.

Krijg geen reactie van het bestuur. 

 

Voortaan maar geen verslagjes meer dan.

 

Aangezien ik er lang niet alle ritten bij kan zijn, kan ik jouw verslagjes zeker waarderen. Dus wel of geen tien-klepper. Het maken en plaatsen van die stukjes wordt zeker gewaardeerd, en zeker niet door mij alleen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zag een proeve van bekwaamheid langskomen in de voor- beschrijving van het Rondje Rotterdam. 

 

Besturen denken wel eens dat ze taken zelf moeten uitvoeren ipv activiteiten te delegeren en die vervolgens te coördineren. Content produceren en een regelmatig uitkomend bulletin coördineren zijn verschillende activiteiten die in elkaars verlengde liggen, maar prima door verschillende mensen/commissies kunnen worden uitgevoerd. Met het afgeven van een mandaat aan de nieuw te vormen redactie van het bulletin,  behoudt het bestuur de eindverantwoordelijk.  

 

Komt een dergelijk initiatief niet vanuit het bestuur tot stand en blijkt daar wel behoefte aan te zijn (of staat de post van @appie26 op zich?) , dan kan een dergelijk initiatief ook formeel vanuit de ledenraad voortkomen. Dat lijkt een interessanter punt op een AVL te zijn dan een obligaat verslag van de kascommissie, wat - mits helder op papier vooraf met de agenda als bijlage meegegeven - als hamerstuk kan worden afgedaan.

 

Met de AVL in het vooruitzicht, wat ongetwijfeld met een gedeeltelijk nieuw bestuur ook een nieuw elan tot gevolg heeft,  liggen daar wellicht nieuwe kansen voor de herleving van een bulletin.  Als ik de post van @Prop-er lees, dan doet hij daar eigenlijk al - zij het ongepubliceerd - aan mee. Redactioneel wil ik ook wel mijn steentje bijdragen. Dan zouden er al tenminste een club- en forumlid de redactie kunnen vormen van een regelmatig uitkomend bulletin.  

 

Edited by Henk Helder

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goed initiatief Prop-er, aangezien de 10-Klepper onder de Clubleden verspreid wordt, zal de redactie naar mijn mening ook uit Club-leden moeten bestaan, dus Henk Helder, alweer een reden om club-lid te worden!

Dat geeft ook vertrouwen en continuïteit aan een 10-Klepper redactie!

 

Alweer een agendapunt voor de ALV!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Pieter H, je bent ongetwijfeld een echte clubman, die op eenzame hoogte staat als het aankomt op verstand van motoren en dan in het bijzonder van de TDM en alles wat daarmee te maken heeft.  Waar je nog iets minder in uitblinkt,  is in de visie op de doorontwikkeling van de club door gebruik te maken van capaciteiten en inspanningen die kennelijk door de leden zelf niet geleverd worden, maar wel van buitenaf worden aangereikt.

Voorbeelden daarvan zijn het toelatingsbeleid van een vergelijkbaar type motor met een voorwieltje meer (Niken, of moet Yamaha Nederland eerst met het verzoek komen? ) vanuit een beperkte of puristische gedachte, het bemensen van de teloor gegane toercommissie en nu weer de vorming van mogelijk een redactie voor de herleving van een al dan niet gewenst bulletin.   

 

Misschien wordt het eens tijd om mee te groeien in de gedachte dat forumleden een club kunnen versterken, anders staat de club stil en brokkelt wellicht af. 

 

Datzelfde wat starre houding - om geen lid te willen worden - geldt overigens ook voor mezelf. Wat me vanaf september 2018 o.a. tegenhield was het gekissebis leden / bestuur en dan in het bijzonder het taalgebruik op het forum en in diverse Peebees aan mijn adres vanuit de spreekbuis van het bestuur.  Alleen van @ThomasTDM en @Prop-er las ik wat kritische noten op dit taalgebruik in de communicatie terug. Van zo n club , waarin dit kennelijk als normaal ervaren wordt , wil ik geen deel uitmaken. Ik begrijp dat de betreffende spreekbuis inmiddels is teruggetreden, gezien het uitdijende rijtje met bestuurs-vacatures.

Humor door de eigenaren van een Zuidduits merk voor 'losers' uit te maken? Ongetwijfeld járen terug als grapje bedoeld en tijdelijk voor sommigen ook als leuk en grappig ervaren, is dit grapje in wel tegenspraak met de omgangsregels zoals de club die zelf vastgelegd heeft.  Dit soort grapjes worden niet voor niets in de gedragsregels vermeld, passen ook niet meer in deze tijd.

Daarnaast is alleen een type motor van een bepaald merk een wat smalle basis om een club in de lucht te houden. Er rijden meer emblemen op de weg, die me ook aanspreken. Daarnaast ken ik mezelf, alleen lid worden heeft voor mij niet zoveel meerwaarde, in dat geval wil k dan ook op clubniveau het een en ander betekenen. 

 

Edited by Henk Helder

Share this post


Link to post
Share on other sites

‘ alleen lid worden heeft voor mij niet zoveel meerwaarde, in dat geval wil k dan ook op clubniveau het een en ander betekenen. 

 

Hi Henk,

 

Dat is toch precies wat er gebeurd als je lid wordt ? Je kan in een redactie, cie’s , bestuur en zelfs voorzitter worden.

 

Als je kiest om geen clublid te zijn vanwege een ‘spreekbuis’ die er niet meer is en een emoticon dan ben jij m.i. degene die zichzelf beperkt en niet de club die jou beperkingen oplegt.

 

Bij grotere verantwoordelijkheid t.a.v.  hoe de club werkt , naar buiten treedt (redactiewerk)  etc etc,  hoort ,denk ik , toch een minimale commitment. In dit geval clublid zijn. Als forum-lid zonder enige commitment vind ik zo’n impact-positie niet gepast. Je mag invloed hebben , maar als je t hebt over redactie etc graag wel van binnenuit en niet van buitenaf.

 

Ik blijf wel van mening dat forumleden zeer veel voor de club kunnen betekenen in diverse rollen. 

 

Groet Rob

 

Edited by robnieuw

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 uur geleden zei robnieuw:

‘ alleen lid worden heeft voor mij niet zoveel meerwaarde, in dat geval wil k dan ook op clubniveau het een en ander betekenen. 

 

Hi Henk,

 

Dat is toch precies wat er gebeurd als je lid wordt ? Je kan in een redactie, cie’s , bestuur en zelfs voorzitter worden.

 

Als je kiest om geen clublid te zijn vanwege een ‘spreekbuis’ die er niet meer is en een emoticon dan ben jij m.i. degene die zichzelf beperkt en niet de club die jou beperkingen oplegt.

 

Bij grotere verantwoordelijkheid t.a.v.  hoe de club werkt , naar buiten treedt (redactiewerk)  etc etc,  hoort ,denk ik , toch een minimale commitment. In dit geval clublid zijn. Als forum-lid zonder enige commitment vind ik zo’n impact-positie niet gepast. Je mag invloed hebben , maar als je t hebt over redactie etc graag wel van binnenuit en niet van buitenaf.

 

Ik blijf wel van mening dat forumleden zeer veel voor de club kunnen betekenen in diverse rollen. 

 

Groet Rob

 

Helemaal met jou eens Rob!

@Henk: Misschien willen we deze club wel puristisch houden qua motortypen, want dat is juist wat ons bindt!

Verder vind ik jou inbreng als forumgast niet altijd passend. Je meet je de positie aan van een clublid, maar weigert om dat ook daadwerkelijk te zijn.

Groet Pieter

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden zei Pieter H:

Verder vind ik jou inbreng als forumgast niet altijd passend

 

De structuur van het forum is niet willekeurig gekozen, maar op de manier - zoals het nu werkt - door de vereniging ingericht.  

De vereniging heeft op enig moment besloten om lees- en schrijfrechten toe te kennen aan buitenstaanders, forum- en vereningingsleden, die per rubriek kunnen verschillen. Daarnaast heeft de vereniging de mogelijkheid om ongewenste bijdrages van club- en forumleden - bijvoorbeeld als bijdrages binnen de geboden structuur niet passend zouden zijn (?) - te modereren.

 

Binnen die structuur lever ik wel eens een bijdrage. Als die ongewenst of 'niet passend'  zou zijn, dan kan die worden verwijderd. 

  

Edited by Henk Helder

Share this post


Link to post
Share on other sites

Henk, 

 

Als forumlid ben je te gast bij de vereniging. Gedraag je dan ook zo, of wordt lid. 

 

Topic is geveegd. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De vereniging heb ik aangeboden om als forumlid diverse activiteiten te ondersteunen.

Van de tourcommissie ontving ik geen enkel bericht sinds m'n aanmelding op 7 juli, nu 3 maanden terug. Het bestuur verzocht me de digitaal gecheckte Route Rondje Rotterdam aan te leveren, aan welk verzoek ik enigszins verbaasd voldeed. Binnen de vereniging bleek die route  voor het bestuur onvindbaar te zijn.  De verkorte versie van deze route, die ik als doublecheck ook met de motor voorreed, bleek niet verspreid te zijn geworden onder de leden. Waar ik - ondanks deze zeperds - vervolgens redactioneel mijn hulp aanbied om de tienklepper te reanimeren wordt me verstaan gegeven me als gast te gedragen. 

 

Het zal allemaal wel niet zo bedoeld zijn, maar het komt niet erg vriendelijk of gastvrij over.  Hier houdt het dan ook op, liever steek ik mijn tijd en energie in andere activiteiten op een andere plek.   Succes met de vereniging en de komende AVL., die hopelijk een voortvarend bestuur en veel aanmeldingen voor clubactiviteiten oplevert.

 

Met vriendelijke motorgroeten en wellicht tot ziens op de weg.

 

Henk Helder. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden zei Henk Helder:

De vereniging heb ik aangeboden om als forumlid diverse activiteiten te ondersteunen.

Van de tourcommissie ontving ik geen enkel bericht sinds m'n aanmelding op 7 juli, nu 3 maanden terug. Het bestuur verzocht me de digitaal gecheckte Route Rondje Rotterdam aan te leveren, aan welk verzoek ik enigszins verbaasd voldeed. Binnen de vereniging bleek die route  voor het bestuur onvindbaar te zijn.  De verkorte versie van deze route, die ik als doublecheck ook met de motor voorreed, bleek niet verspreid te zijn geworden onder de leden. Waar ik - ondanks deze zeperds - vervolgens redactioneel mijn hulp aanbied om de tienklepper te reanimeren wordt me verstaan gegeven me als gast te gedragen. 

 

Het zal allemaal wel niet zo bedoeld zijn, maar het komt niet erg vriendelijk of gastvrij over.  Hier houdt het dan ook op, liever steek ik mijn tijd en energie in andere activiteiten op een andere plek.   Succes met de vereniging en de komende AVL., die hopelijk een voortvarend bestuur en veel aanmeldingen voor clubactiviteiten oplevert.

 

Met vriendelijke motorgroeten en wellicht tot ziens op de weg.

 

Henk Helder. 

Henk,

 

Ja dat krijg je als er een verschil is tussen FORUM lid is en LID van de vereniging is deze betalen ook voor wat exclusiviteit en het zou dan ook raar zijn als je, als NIET betalend lid net zoveel rechten zou hebben.

En dat is bij elke vereniging zo denk ik.

Ik zou me bestolen vinden als jij net zoveel rechten zou hebben als een betalend lid.

Dat de Tienklepper niet meer uitgebracht is komt ook wel omdat Ik uit het bestuur ben gestapt en ook Harald eruit stapte en alles op 3 personen terecht kwam.

Ook wat mij gewoon verbaast is dat er kritiek wordt geuit maar dat er door zeer weinige maar hulp wordt gegeven maar ook dat dat je wel wilt helpen maar totaal er niet aan wilt om lid te worden is 25€ teveel gevraagd ofzo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

En wat is mis aan gratis hulp krijgen zonder dat er iets voor gevraagd wordt?

Henk vraagt geen gratis lidmaatschap of toegang tot het hele forum, bied alleen zijn hulp aan.

Of dat echt handig is, omdat je dan niet overal bij kan is een ander punt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De tienklepper heb ik, ook in mijn jaar als "volwaardig" lid, nooit gezien. Kwam wellicht doordat ik als computergebruiker beperkt inzetbaar ben. Per post is ze nooit gekomen.

De verslagen die Proper maakt zouden toch ook in het openbare deel moeten staan. Zo kunnen potentiële nieuwe leden zien dat de TDM/Tracer/TRX een gezellige club is die het waard is om lid van te worden. Snap overigens niet dat Proper geen terugkoppeling krijgt van het bestuur. Kan jij, Proper, de door jou gemaakte verslagen niet zelf plaatsen? Kunnen geïnteresseerden deze in ieder geval lezen.

Over lid worden of forumlid zijn. Das een beslissing die je zelf neemt, de prijs zal niet de doorslag geven, denk ik. Dat je minder rechten hebt als forum lid begrijp ik.

Groet Coos

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bertho Er is niks mis mee, maar zoek dan niet steeds de confrontatie met de gebruiken en gewoonten van de club. Nu ontstaat er elke keer dezelfde irritante discussie die tot niets leidt.

 

En ik heb nog steeds geen tienklepper. 

 

Er zijn overigens veel meer leden die af en toe een verslagje schrijven, hoor! 

Edited by Prop-er

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niet alle hulp is hetzelfde. Als Henk aanbiedt routes aan te leveren of op andere manier het bestuur of een cie te ondersteunen vind ik dat prijzenswaardig.

 

Waar we , naar mijn mening, een grens moeten trekken is wanneer iemand die geen minimale commitment wil aangaan tov de club, in een positie komt waarin hij in staat is de inhoud te beïnvloeden van bv een nieuwsbrief en daarmee als niet-clublid (mede) gaat bepalen wat een wel-clublid aan informatie krijgt of juist niet krijgt. Zeker weten dat in die 10-klepper geen BMW emoticon komt te staan 😂😂😂😂

 

 

Edited by robnieuw

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur geleden zei Bertho:

En wat is mis aan gratis hulp krijgen zonder dat er iets voor gevraagd wordt?

Henk vraagt geen gratis lidmaatschap of toegang tot het hele forum, bied alleen zijn hulp aan.

Of dat echt handig is, omdat je dan niet overal bij kan is een ander punt.

In dit geval vind ik het niet okee. De 10klepper is alleen voor leden. Als Niet lid hoor je niet in de redactie van Een club orgaan plaats te nemen.

Daarnaast bemoeide Heldere Henkie zich best veel met club aangelegenheden. Daar ergerde ik mij al langer aan.

Dus of clublid worden, en mede de clubkoers bepalen, of je als forum-Gast gedragen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuten geleden zei robnieuw:

Niet alle hulp is hetzelfde. Als Henk aanbiedt routes aan te leveren of op andere manier het bestuur of een cie te ondersteunen vind ik dat prijzenswaardig.

 

Waar we , naar mijn mening, een grens moeten trekken is wanneer iemand die geen minimale commitment wil aangaan tov de club, in een positie komt waarin hij in staat is de inhoud te beïnvloeden van bv een nieuwsbrief en daarmee als niet-clublid (mede) gaat bepalen wat een wel-clublid aan informatie krijgt of juist niet krijgt. Zeker weten dat in die 10-klepper geen BMW emoticon komt te staan 😂😂😂😂

 

 

👍👍

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben benieuwd hoeveel leden zich gaan aanmelden voor een commissie of bestuursfunctie.

Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuten geleden zei Bertho:

Ben benieuwd hoeveel leden zich gaan aanmelden voor een commissie of bestuursfunctie.

Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Niet verklappen he!  Anders is de surprise er vanaf😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuten geleden zei Bertho:

Ben benieuwd hoeveel leden zich gaan aanmelden voor een commissie of bestuursfunctie.

Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Positief blijven hè!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information