Jump to content

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Below our privacy policy is published in Dutch language. As this forum and website is fully in Dutch language, we don't publish this policy in other languages. If you're unable to read the Dutch language in this policy, you're also unable to read the rest of the content of our forum and website. We advise you to visit the Yamaha website for more information about the TDM, TRX and Tracer models.

 

Privacystatement Forum en website Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland

 

Dit is de privacy policy van Yamaha TDM/TRX/Tracer Club Nederland, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324954.

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onze website of het daarop aanwezige forum op www.tdm-trx-tracer.nl, www.tdm-trx.nl of www.tdmtrxtracer.nl bezoekt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy worden het forum en de website op  www.tdm-trx-tracer.nl, www.tdm-trx.nl en www.tdmtrxtracer.nl aangeduid als: Forum en Website.

De Yamaha TDM/TRX/Tracer Club Nederland biedt aan clubleden en overige website- en forumbezoekers een platform om informatie uit te wisselen op het gebied van de Yamaha TDM, TRX en Tracer motorfietsen, motorrijden in het algemeen, clubactiviteiten en overige prietpraat. Hiervoor gebruikt de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland onder meer de website TDM-TRX-Tracer.nl.

Bezoekt u deze website, of meldt u zich aan als forumgebruiker, dan verwerkt de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland uw persoons-gegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

 

 

1.   Gebruik van persoonsgegevens

1.1    Wanneer je Forum en Website bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

(a)     Een vrijwilliger, beheerder, moderator of bestuurslid bent;

(b)     Een account aanmaakt

(c)     Lid wordt van Yamaha TDM/TRX/Tracer Club Nederland.

 

1.2    Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:

(a)     IP-registraties; Cookies.

 

1.3    Wij verzamelen op deze wijze de volgende persoonsgegevens:

Nickname: (name)

Toen u zich heeft aangemeld op ons forum heeft u een nickname ingevoerd. Deze nickname hoeft niet overeen te komen met uw echte naam maar een nickname kan een persoonsgegeven zijn. Uw opgegeven nickname is opgeslagen in de achterliggende database van ons Forum. Deze nickname wordt gebruikt om u te kunnen identificeren.

 

Email Adres: (email)

Toen u zich heeft aangemeld op ons forum heeft u een e-mail adres ingevoerd. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Uw Email adres kan worden gebruikt om u persoonlijke notificaties te versturen, dit naar aanleiding van door uzelf in uw profiel ingestelde berichten. Tevens kan dit worden gebruikt zodat u zelf uw wachtwoord kan resetten. Uw Email adres kan ook gebruikt worden om u namens het bestuur van de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland of de administrators van onze website/forum een aankondiging met betrekking tot onze website, club of forum te versturen. Alleen stafleden (Administrators en Moderators ) kunnen e-mailadressen inzien.

 

IP Adres: (ip_address)

De website en het forum van de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

(a)  Om te analyseren hoe vaak de website www.tdm-trx-tracer.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenopties van de Invision Community. 

(b)  Om de website tdm-trx-tracer.nl veilig, bereikbaar en vrij van SPAM berichten te houden.

 

De IP-adressen worden opgeslagen in de achterliggende database van ons forum voor uitsluitend bovenstaande redenen. Ze worden ook alleen daarvoor bekeken door onze Administrators en Moderators.

 

Toegewezen groepen: (primary_group_name en secondary_group_names)

Nadat u zich heeft aangemeld op ons forum heeft een administrator u ten behoeve van toekenning van rechten toegevoegd aan één of meer groepen. Een toegekende groep kan een persoonsgegeven zijn. De groepen waaraan u bent toegevoegd zijn opgeslagen in de achterliggende database van ons forum voor uitsluitend beveiligingsredenen en zijn door Administrators op te vragen. Uw primaire groep is zichtbaar voor alle bezoekers van ons forum, ook door ongeregistreerde bezoekers.

 

Aantal geplaatste berichten: (member_posts)

In onze forum omgeving wordt bijgehouden hoeveel posts en/of reacties u heeft geplaatst. Dit aantal wordt het forum getoond onder  uw nickname en eventueel geuploade profielfoto en is zichtbaar voor alle bezoekers van ons forum. Het aantal geplaatste reacties wordt door de achterliggende forumsoftware gebruikt om u een rang toe te kennen. Het aantal geplaatste berichten kan een persoonsgegeven zijn en kan in uw profiel worden gelezen door al onze forum bezoekers, ook door ongeregistreerde bezoekers.

 

Datum aanmelding (joined)

Nadat u zich heeft aangemeld op ons forum, is de datum waarop dit heeft plaatsgevonden in de achterliggende database geregistreerd.  Deze aanmelddatum kan een persoonsgegeven zijn en kan in uw profiel worden gelezen door al onze forum bezoekers, ook door ongeregistreerde bezoekers.

 

Laatste Bezoek (last_visit)

Nadat u voor het laatst ons forum heeft bezocht, is de datum waarop dit heeft plaatsgevonden in de achterliggende database geregistreerd.  Deze aanmelddatum kan een persoonsgegeven zijn en kan in uw profiel worden gelezen door al onze forum bezoekers, ook door ongeregistreerde bezoekers.

Vanuit de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland kan deze datum door onze administrators gebruikt worden ten behoeve van schoning van onze forummembers op basis van inactieve bezoekers. Op het moment dat uw account wordt verwijderd blijven de door u geplaatste berichten bestaan op het forum ten behoeve van de leesbaarheid en compleetheid van informatie. Schoning vindt plaats na goedkeuring van het bestuur.

 

Het door u gebruikte thema:(skin_name)

In onze forum omgeving wordt bijgehouden welk thema door u wordt gebruikt. Dit betreft geen persoonsgegeven.

 

Taal:(language_name)

In onze forum omgeving wordt bijgehouden in welke taal u onze website heeft ingesteld. Hoewel Fries geen keuze mogelijkheid is, kan een geselecteerde taal wel degelijk een persoonsgegeven zijn. De door U geselecteerde taal is zichtbaar voor Administrators.

 

Geboortedatum:(Geboortedatum)

Nadat u zich heeft aangemeld op ons forum, heeft u uw geboortedatum ingevuld. Deze datum gebruikt de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland om te controleren of u zich terecht heeft aangemeld als forum gebruiker. Deze datum wordt door uzelf ingevoerd, wordt door de Yamaha TDM-TRX-Tracer Club Nederland niet gecontroleerd op waarheid maar wordt wel in de achterliggende databases van ons forum geregistreerd.  Uw geboortedatum kan een persoonsgegeven zijn en kan in uw profiel worden gelezen door al onze forum bezoekers, ook door  ongeregistreerde gasten en Bots.

 

Activiteit op het Forum

In onze forum omgeving wordt bijgehouden in welke topics door u is gereageerd. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten en kan in uw profiel worden gelezen door al onze forum bezoekers die uw profiel bekijken , ook door  ongeregistreerde gasten en Bots  

 

Volgers

Geregistreerde gebruikers van ons forum hebben de mogelijkheid om u te volgen. Zij ontvangen dan een notificatie wanneer u een nieuwe bijdrage plaatst. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten en kan in uw profiel worden gelezen door al onze forum bezoekers die uw profiel bekijken.

 

2.      Gebruik van cookies en bezoekersregistratie

2.1    Wij gebruiken op Forum en Website cookies en maken gebruik van IP-registratie.

2.2    Wanneer in het kader van het gebruik van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

 

3.      Informatie, wijziging en bezwaar

3.1    Je kunt contact opnemen met ons via [email protected] voor:

(a)     meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b)     vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c)     inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d)     bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de

Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoons-

gegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt

u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

 

4.      Derden

4.1    Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5.      Melding Autoriteit Persoonsgegevens

5.1    Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

6.      Melding aan betrokkene

6.1    Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

 

7.      Wijzigingen privacy policy

7.1    Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

Third Parties

SendGrid
SendGrid is used by this website to process and deliver emails.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...

Important Information