Spring naar bijdragen

Privacybeleid

PRIVACY POLICY


Dit is de privacy policy van Yamaha TDM/TRX/Tracer Club Nederland, gevestigd te Zederik en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324954. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website http://www.tdm-trx-tracer.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

In deze privacy policy wordt de website http://www.tdm-trx-tracer.nl aangeduid als: Forum en Website.

1.                       Gebruik van persoonsgegevens

 

1.1                    Wanneer je Forum en Website bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

                (a)                    Een vrijwiliger, beheerder, moderator of bestuurslid bent;

                (b)                    een account aanmaakt;

                (c)                    lid wordt van Yamaha TDM/TRX/Tracer Club Nederland.

 

1.2                    Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:

                (a)                    IP-registraties; Cookies.

 

1.3                    Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

               (a)                    naam;

               (b)                    e-mailadres;

               (c)                    leeftijd;

               (d)                    gegevens over je gebruik van Forum en Website.

 

1.4                    Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

               (a)                    het lidmaatschap te effectueren;

               (b)                    nieuwsbrieven te verzenden;

               (c)                    contact met je op te nemen of te onderhouden.

 

             

2.                       Gebruik van cookies en bezoekersregistratie

 

2.1                    Wij gebruiken op Forum en Website cookies en maken gebruik van IP-registratie. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en IP-registratie door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de cookie-manager (bestuur@tdm-trx-tracer.nl).

 

2.2                    Wanneer in het kader van het gebruik van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

 

3.                       Informatie, wijziging en bezwaar

 

3.1                    Je kunt contact opnemen met ons via bestuur@tdm-trx-tracer.nl voor:

               (a)                    meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

               (b)                    vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

               (c)                    inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

               (d)                    bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

 

4.                       Derden

 

4.1                    Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5.                       Melding Autoriteit Persoonsgegevens

 

5.1                    Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

6.                       melding aan betrokkene

 

6.1                    Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

 

7.                       Wijzigingen privacy policy

 

7.1                    Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.